Min utbildning

 

Hem

Kontakt
Utbildning
Projekt
Resor
Curriculum vitae

 

 

Under läsåret 2006-07 tog jag tjänstledigt för att läsa en mastersutbildning (MSc) vid Aberdeen University i Skottland. Programmet som heter Applied geospatial technology (ungefär Tillämpad rumslig teknologi) gav mig en bredd och ett djup inom området rumsliga tekniker, alltså geografiska informationssystem, fjärranalys, bildbehandling, databasutveckling och liknande. Utöver att lära mig ”tänka GIS”, d.v.s. utnyttja fulla potentialen av geografiska informationssystem fick jag utveckla mitt kunnande i att skapa databaser, planera projekt, presentera resultat mm. En av uppgifterna gick ut på att planera ett GIS-projekt samt att göra en realistisk tids- och kostnadsberäkning. Projektet kallade jag "Visibility in a prehistoric landscape". Mitt masterprojekt kom att handla om hur man kan sammanställa och visualisera den skottska allemansrätten. Scottish outdoor access code som den kallas är baserad på bl.a. nordisk allemansrätt och infördes 2004. I mitt projekt "In compliance with the Scottish Outdoor Access Code - The use of a land access map" försökte jag skapa en modell för hur information om tillgänglighet till markägarnas landområden kan visualiseras. Inför det projektet gjorde jag en hemsida.

Förutom en MSc har jag en filosofie kandidat examen med arkeologi som huvudämne och biologi som stödämne och har förutom detta även läst bl.a. 60 poäng kemi, främst analytisk. Här finns en registerutskrift med samtliga kurser jag läst att ladda ned.